Beverly World Cup 2019

Matches

Group Stages

# Player 1 Player 2 Live Tv
1 Scotland
4
v
1
Cyprus
2 Belgium
4
v
1
United Arab Emirates
3 Malaysia
1
v
4
Israel
4 Wales
4
v
1
India
5 China B
5
v
0
Australia
6 Switzerland
3
v
2
Malta
7 China A
4
v
1
Germany
8 Thailand
2
v
3
Norway
9 Poland
2
v
3
Austria
10 Northern Ireland
4
v
1
Saudi Arabia
11 England
3
v
2
Hong Kong
12 Iran
3
v
2
Republic of Ireland
13 Wales
4
v
1
Australia
14 China B
3
v
2
Malta
15 Switzerland
3
v
2
India
16 Northern Ireland
3
v
2
Hong Kong
17 England
3
v
2
Republic of Ireland
18 Iran
2
v
3
Saudi Arabia
19 Scotland
4
v
1
United Arab Emirates
20 Belgium
4
v
1
Israel
21 Malaysia
3
v
2
Cyprus
22 China A
4
v
1
Norway
23 Thailand
3
v
2
Austria
24 Poland
3
v
2
Germany
25 Northern Ireland
1
v
4
Republic of Ireland
26 England
3
v
2
Iran
27 Hong Kong
4
v
1
Saudi Arabia
28 China A
4
v
1
Austria
29 Thailand
3
v
2
Poland
30 Norway
2
v
3
Germany
31 Wales
4
v
1
Malta
32 China B
5
v
0
Switzerland
33 Australia
2
v
3
India
34 Scotland
5
v
0
Israel
35 Belgium
4
v
1
Malaysia
36 United Arab Emirates
3
v
2
Cyprus
37 Northern Ireland
1
v
4
Iran
38 England
5
v
0
Saudi Arabia
39 Republic of Ireland
1
v
4
Hong Kong
40 Wales
5
v
0
Switzerland
41 China B
5
v
0
India
42 Malta
3
v
2
Australia
43 Scotland
4
v
1
Malaysia
44 Belgium
4
v
1
Cyprus
45 Israel
4
v
1
United Arab Emirates
46 China A
5
v
0
Poland
47 Thailand
4
v
1
Germany
48 Austria
1
v
4
Norway
49 Scotland
2
v
3
Belgium
50 Malaysia
2
v
3
United Arab Emirates
51 Israel
2
v
3
Cyprus
52 China A
2
v
3
Thailand
53 Poland
4
v
1
Norway
54 Austria
3
v
2
Germany
55 Wales
4
v
1
China B
56 Switzerland
2
v
3
Australia
57 Malta
1
v
4
India
58 Northern Ireland
2
v
3
England
59 Iran
2
v
3
Hong Kong
60 Republic of Ireland
3
v
2
Saudi Arabia

Quarter Finals

# Player 1 Player 2 Live Tv
61 China A
4
v
0
Hong Kong
62 England
4
v
3
Thailand
63 Belgium
2
v
4
China B
64 Wales
3
v
4
Scotland

Semi Final

# Player 1 Player 2 Live Tv
65 China A
1
v
4
Scotland
66 England
3
v
4
China B

Final

# Player 1 Player 2 Live Tv
67 Scotland
4
v
0
China B

Powered by
Sportradar UK Ltd.