International Championship 2018

Match Result

Round 1 - Match 15

Fan Zhengyi

Fan Zhengyi thumbnail

2

27.5 secs

V

Frames
(Best of 11)

AST

Xiao Guodong

Xiao Guodong thumbnail

6

19.8 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
69 1 40
0 2 94 94
90 3 22
0 4 83 83
7 5 68 67
43 6 84
1 7 107 96
0 8 92 92