Championship League 2019 Final Group

Match Result

Round Robin - Match 4

Martin Gould

Martin Gould thumbnail

3

26.2 secs

V

Frames
(Best of 5)

AST

John Higgins

John Higgins thumbnail

2

22.7 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
56 71 1 39
9 2 90 63
76 77 3 0
16 4 125 117
71 5 26