Coral Tour Championship 2019

Match Result

Quarter Finals - Match 1

Mark Allen

Mark Allen thumbnail

9

18.8 secs

V

Frames
(Best of 17)

AST

Kyren Wilson

Kyren Wilson thumbnail

7

25.5 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
74 1 4
81 2 45
53 71 3 43
0 4 82 82
87 87 5 42
36 6 67 59
55 82 7 40
105 105 8 19
123 124 9 0
22 10 64
1 11 68
0 12 81 81
69 69 13 54 54
40 14 72
0 15 101 56
71 71 16 59 58