Betfred World Championship 2019

Match Result

Round 2 - Match 20

Shaun Murphy

Shaun Murphy thumbnail

6

25.1 secs

V

Frames
(Best of 25)

AST

Neil Robertson

Neil Robertson thumbnail

13

24.3 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
0 1 111 106
4 2 86 79
4 3 78
75 4 40
53 53 5 80 57
109 109 6 4
0 7 145 127
112 112 8 0
66 9 67 67
91 10 17
13 11 65 62
72 12 27
54 13 67
59 108 14 4
60 15 66
23 16 97
0 17 143 120
0 18 88 88
1 19 95 95