International Championship 2019

Match Result

Semi Finals - Match 69

Mark Allen

Mark Allen thumbnail

6

19.4 secs

V

Frames
(Best of 17)

AST

Shaun Murphy

Shaun Murphy thumbnail

9

26.9 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
0 1 92 92
0 2 76 76
0 3 88 84
29 4 57
0 5 77 54
44 6 88 88
66 70 7 59 52
117 117 8 5
46 9 69
70 10 47
84 124 11 0
2 12 69
94 102 13 5
67 14 55 52
9 15 71 66