Betway UK Championship 2019

Match Result

Round 1 - Match 35

Zhou Yuelong

Zhou Yuelong thumbnail

4

27.2 secs

V

Frames
(Best of 11)

AST

Fan Zhengyi

Fan Zhengyi thumbnail

6

22.2 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
59 67 1 21
41 2 90 82
17 3 91
0 4 106 63
80 5 37
104 112 6 0
0 7 70 70
64 8 28
32 9 68
36 10 51