English Open 2020

Match Result

Round 1 - Match 36

Zak Surety

Zak Surety thumbnail

1

23.7 secs

V

Frames
(Best of 7)

AST

Lu Ning

Lu Ning thumbnail

4

25.5 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
23 1 95
43 2 70 60
62 101 3 8
40 4 64
24 5 104 66