WST Pro Series 2021 (Phase One Groups 1-8)

Match Result

Phase 1 - Groups 1-8 - Match 198

Graeme Dott

Graeme Dott thumbnail

0

21.2 secs

V

Frames
(Best of 3)

AST

Zak Surety

Zak Surety thumbnail

2

20.2 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
30 1 72
38 2 65