Betfred World Championship 2021

Match Result

Round 1 - Match 14

Yan Bingtao

Yan Bingtao thumbnail

10

25.8 secs

V

Frames
(Best of 19)

AST

Martin Gould

Martin Gould thumbnail

6

24.8 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
59,60 119 1 7
65 107 2 6
56 3 58 54
23 4 70
68 68 5 69
73 74 6 5
0 7 115 109
80 8 39
74 9 40
0 10 94
130 130 11 0
116 116 12 1
70 70 13 50 50
70 14 69 69
50 15 69 58
67 88 16 25