British Open 2021

Match Result

Round 1 - Match 17

Zak Surety

Zak Surety thumbnail

0

24.5 secs

V

Frames
(Best of 5)

AST

Ken Doherty

Ken Doherty thumbnail

3

21.6 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
29 1 80
44 2 60
0 3 77 77