British Open 2021

Match Result

Round 1 - Match 40

Zhang Jiankang

Zhang Jiankang thumbnail

3

22.1 secs

V

Frames
(Best of 5)

AST

Peter Lines

Peter Lines thumbnail

1

23.0 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
7 1 84 51
75 2 53
53 3 30
78 79 4 16