Cazoo UK Championship 2021

Match Result

Round 1 - Match 62

Xiao Guodong

Xiao Guodong thumbnail

6

27.7 secs

V

Frames
(Best of 11)

AST

Zhang Jiankang

Zhang Jiankang thumbnail

2

25.3 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
89 89 1 36
1 2 79
68 3 61
75 75 4 0
1 5 102 85
53 84 6 50
63 7 34
72 74 8 32