Betfred World Championship 2022

Match Result

Round 2 - Match 19

Kyren Wilson

Kyren Wilson thumbnail

9

27.0 secs

V

Frames
(Best of 25)

AST

Stuart Bingham

Stuart Bingham thumbnail

13

25.6 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
50 75 1 48
48 2 74
1 3 80 75
6 4 85 54
14 5 61 57
81 81 6 0
103 113 7 10
38 8 69
1 9 78 78
75 75 10 0
0 11 70
76 12 0
0 13 104 104
66 66 14 49
59 91 15 40
96 96 16 0
0 17 96
0 18 97 97
1 19 80 76
20 20 74 52
70 21 66
36 22 65