Duelbits Players Championship 2023

Match Result

Semi Final - Match 14

Kyren Wilson

Kyren Wilson thumbnail

3

27.6 secs

V

Frames
(Best of 11)

AST

Shaun Murphy

Shaun Murphy thumbnail

6

24.6 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
0 1 135 135
87 91 2 0
36 3 71 59
54 77 4 41
1 5 137 137
75 75 6 18
0 7 94 94
30 8 71
43 9 79