Duelbits Players Championship 2023

Match Result

Final - Match 15

Ali Carter

Ali Carter thumbnail

4

22.7 secs

V

Frames
(Best of 19)

AST

Shaun Murphy

Shaun Murphy thumbnail

10

22.9 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
18 1 67
0 2 145 145
54 54 3 68
122 128 4 4
8 5 46
59 99 6 12
0 7 141 141
0 8 112 112
0 9 89 89
0 10 103 103
71 72 11 8
82 87 12 9
48 13 88 88
0 14 130 130