Cazoo World Championship 2023 Qualifiers

Match Result

Round 3 - Match 93

Fan Zhengyi

Fan Zhengyi thumbnail

10

22.4 secs

V

Frames
(Best of 19)

AST

Iulian Boiko

Iulian Boiko thumbnail

8

20.1 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
77 1 23
48 2 85
50 50 3 75 75
74 105 4 0
83 5 26
68 95 6 21
60 73 7 61
69 8 3
9 9 74
0 10 96 96
67 11 55
101 101 12 0
53 60 13 66
131 131 14 0
58 58 15 59
0 16 91 91
30 17 61
57 18 1