Cazoo World Championship 2023 Qualifiers

Match Result

Round 2 - Match 38

Julien Leclercq

Julien Leclercq thumbnail

6

19.5 secs

V

Frames
(Best of 19)

AST

Ben Mertens

Ben Mertens thumbnail

10

20.3 secs

Player 1 Breaks (50+) Player 1 Points # Player 2 Points Player 2 Breaks (50+)
79 1 67
68 112 2 0
11 3 79 73
0 4 136 136
85 104 5 0
30 6 71
16 7 61
33 8 69
77 77 9 0
32 10 77 71
64 11 66 59
1 12 73 73
4 13 124 80
76 76 14 0
66 15 8
16 16 95 57